Ceník

Překlad z němčiny do češtiny 350 Kč za NS (1800 znaků)

Překlad z češtiny do němčiny 450 Kč za NS

Konsekutivní tlumočení od 500 za hodinu, celodenní tlumočení 5000 za den plus cestovné

Lektorství 300 Kč/h za individuální kurz, 250 Kč/h za skupinový kurz